Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Gud vill att vi ska ha kunskap

Om denna bloggPosted by Magnus N 2015-09-21 20:45:00

Som du har sett så kallar jag denna blogg för Hosea 4:6 – ”Mitt folk går under i brist på kunskap”. Det är riktigt allvarliga ord som har påverkat mig starkt. Kan man gå under i brist på kunskap? Oavsett om vi är räddade, frälsta och överlåtna så kan vi inte bara släppa allt och tänka att alltsammans kommer att ordna sig och leva i en slags naivitetens och aningslöshetens bubbla. Vi har också ett eget ansvar. Vi har en fiende som gör allt han kan för att få oss på fall, han vill att vi faller på eget grepp på grund av oaktsamhet, blindhet. Han vill att vi ska kliva in på hans territorium för där har han sin fulla rätt att attackera oss. Det är många som inte vet eller har glömt bort att vi befinner oss mitt uppe i en våldsam andlig strid och den striden bara eskalerar mer och mer, ju mer tiden går.


Ef 6:12
”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och
världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna”.


Vi har ett eget ansvar att se till var vi sätter ner våra fötter, var vi går, i vilka sammanhang vi befinner oss. Gud vill att vi skaffar oss kunskap och kliver ur naivitetens bubbla. Vi kan inte låta andra tänka och tycka åt oss. Vi har vår fulla rätt att ifrågasätta en så kallad lärd person. Gud ger enkla människor vishet:


Ps 19:8
”HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen. HERRENS vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor”.

Vi har var och en ett alldeles eget ansvar att inte låta sig bli bedragen. Det tillhör lärjungaskapet att vara vaksam. Guds ord säger, med betoning på SE TILL:


Luk 21:8
”Då sade han: Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag Är*, och: Tiden är nära. Därför skall ni inte följa efter Dem”.

* Kan också betyda: Jag är Kristus, ”Gud”. (Reformationsbibeln)


Jag måste själv SE TILL att inte bli vilseledd! Det finns så många självutnämnda auktoriteter. Om jag har en alldeles för stor tilltro till auktoriteter, teologer, terapeuter, människoord, människostadgar/-bud då är risken stor att man hamnar helt fel, ur kurs och missar målet. Många går i samma fotspår som pastorn, prästen eller teologen. Även om de går i Jesu fotspår går man i den människas fotspår man följer därför att man har tagit rygg på en pastor, präst eller en teolog, eller någon annan. Det farliga är att titta för mycket på auktoriteten istället för att ha blicken fäst på Jesus – vägen, sanningen och livet. Tillsammans med den helige Ande (hjälparen) är det så mycket lättare. Om den pastor eller någon annan som man håller rygg på plötsligt viker av från den sanna vägen då är risken stor att man följer efter på grund av sin för stora auktoritetstilltro. Vi kan visst lära oss något av andra men vi måste också pröva det som förmedlas, undervisas och inte svälja allt med hull och hår. Det är Jesus vi ska ta rygg på. Han sa ”Följ mig!”.


Ps 119:105
”Ditt ord är mina fötters lykta
 och ett ljus på min stig”.


Man skulle kunna säga att bibeln – Guds Ord är vår karta som visar oss den rätta vägen som leder oss till evigheten med Fadern. Den helige Ande (Hjälparen) skulle kunna liknas vid en kompass som hjälper oss att hålla rätt kurs, kompassriktning:


Joh 16:7
Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er”.

Joh 15:26Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig”.

Joh 14:26
 ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er”.Om vi inte har någon kunskap alls hur ska man då kunna genomskåda någon som påstår att 1+2=5? Utan kunskap är vi lätta byten för bedragare. Gud vill inte att vi ska på något sätt vara aningslösa, det är detsamma som att vara blind. Gud vill utrusta oss med kunskap. Man kan hitta många, många ställen där Gud talar om vikten av kunskap, det här är bara några få exempel på verser:


Hos 4:6
Mitt folk går under i brist på kunskap”.

Ords 2:10Ty vishet skall komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ”,

Ords 14:18 ”De oförståndiga ärver dårskap, de kloka blir krönta med kunskap”.

Ords 18:15 ”Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och de visas öron söker kunskap”.

Ords 19:2 ”Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar i väg missar målet”.


Han uppmuntrar oss att lyfta på skynket, på stenarna och ta reda på vad som finns bakom och under den polerade fasaden. Han vill att vi ska se, veta och förstå. Han vill att vi ska ha kunskap om fram- och baksidan, allt det där som ingen vill tala om, eller veta. Om vi vill se och veta sanningen om Ordet och om allt annat som försiggår andligt och världsligt då visar Gud oss sanningen. Han ger oss det ljus och den kunskap vi är mogen för. Men vi måste själva be om det. Men vill vi inte se eller förstå då får vi heller ingenting veta. Men Gud vill att vi ska ha kunskap. När vi har kunskap, fakta då kan vi parera och undvika fällor av olika slag och avslöja lögnen. För om vi bara lever i en slags naivitetens bubbla då kan vi heller inte undvika fiendens listiga, lömska knep. Det handlar mest om att låta sig ledas av den helige Ande. Jag tror att många underskattar Satan grovt. Han och hans underhuggare gör ju också sitt bästa för att ge sken av att vara sanning. Han utger sig också för att vara ett ljusets ängel (2 Kor 11:14). Genom att skaffa sig kunskap, att våga se och förstå det, då kan inte Satan och ingen annan komma och styra och ställa i våra liv och säga gå hit, gå dit, gör si, gör så, det här är bra, det här är dåligt. Genom vår okunskap är vi bakbundna/förblindade och kan inte själva, med Guds hjälp, fatta kloka beslut. Man vet då varken ut eller in, man blir liksom paralyserad och oförmögen att ta ett klokt beslut i kaotiska situationer som lurar bakom hörnet. Vi har själva ett eget ansvar med Guds hjälp att inte bli bedragna. Det står ju i Matt 24:4 att: "Se till att ingen bedrar er”. Med betoning på: SE TILL. Satan älskar okunskap, för då kan inte lögnen genomskådas. Då kan han ostört verka i det fördolda. Nej, vi ska avslöja lögnen med hjälp av den kunskap Gud vill ge oss!

Det handlar inte bara om att vara bokslukare. Man kommer långt bara genom att
låta sig ledas av den helige Ande, att mata sig med Guds Ord.


Lögnen kan vara så oemotståndlig, alldeles, alldeles underbar. Fienden gör sitt absolut yttersta för att få lögnen att se så där oemotståndligt aptitlig ut. Därför är det så viktigt att låta den helige Ande få vägleda oss och hjälpa oss att avslöja den mest sofistikerade lögnen med den kunskap vi får av Gud om vi bara vill och vågar ta emot den. Då måste man vara beredd på att omvärdera det man annars har uppfattat som rätt och riktigt. När lögnen är som mest sofistikerad då är det bara den helige Ande som kan avslöja den och peka ut den för oss. Alla har vi ett alldeles eget ansvar att lyfta på ”skynket” och titta efter vad som finns på baksidan av den välpolerade och oemotståndliga framsidan. Det finns en anledning till varför lögnen kan se så oemotståndlig ut. Den gör det för att den vill att vi ska hugga på betet. Lögnen kan inte säga att den är lögn för då talar den sanning. Lögnen måste säga att den är sann, den kan bara ljuga.

Min avsikt med denna enkla blogg är att belysa, peka på, lyfta fram företeelser i vår värld och vårt samhälle ur ett bibliskt perspektiv. Att lägga ut skrifter som jag genom åren har skrivit och som jag hoppas ska vara till nytta för andra. Annars så ligger de bara och skräpar i det fördolda. Det tillkommer hela tiden nya tankar och reflektioner och sådant som jag ser i vårt samhälle och värld. Det är inte så att just jag skulle inneha en ofantlig mängd kunskap, men jag tänkte dela med mig av det jag har och det jag får. Det jag upplever starkt är att det mörka molnet tornar upp sig allt mer i horisonten och att den hädelseutvecklingen går fort, mycket fort, men att kyrkor och stora delar av kristenheten sover i godan ro. Det är tyst! Frustrerande tyst! Man vill inte störa ”husfriden” verkar det som. Det är som att mottot lyder att:

- Det är bättre att bevara husfriden än att rädda folket från undergång.

Kristenheten har tappat kommandot. Det är inte ovanligt att höra de icke kristna lyfta ett varningens finger och att de ser hur de mörka molnen tornar upp sig mer och mer. När man väl har fått upp ögonen och förstår vilken andlig strid som pågår då ser man ständigt hur den här världen går mot sitt slut, inte mot jordens undergång, utan vi står på tröskeln till tusenårsriket, som det står om i uppenbarelseboken i bibeln, där Jesus ska regera med en järnspira. Vi är troligtvis mycket nära.

Världens i särklass viktigaste fråga är om du är frälst, räddad. Har du försonat dig med Gud? Ingen svältkatastrof, ekonomisk kollaps eller jordbävningskatastrof i världen eller liknande är viktigare. Vad har det för betydelse om man ”räddar hela världen” men själv går förlorad på grund av att man inte har försonat sig med Gud och erkänt Jesus Kristus som sin Herre och frälsare och allt han gjorde på Golgata.

Välkommen till denna blogg!

/Magnus N.