Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Yoga del 1-4. Yoga, tröskeln till den demoniska andevärlden!

YogaPosted by Magnus N 2015-09-26 18:13:32

Idag är yogan så utbredd och så vanligt förekommande att man kan undra om det finns någon som inte på något sätt har hört talas om yoga. Nästan hela samhället är nästan genomsyrat av den. Yogan förekommer i stort sett hela samhället, det är svårt att finna ställen där det inte förekommer. Den förekommer från och med spädbarnsyoga till och med pensionärsyoga (om än med en ytterst enkel yoga med enkla rörelser) och den förekommer till och med i kyrkor, trott eller ej. Säkert finns det sammanhang där det inte förekommer men väldigt många har i alla fall provat på eller i alla fall hört talas om det via media eller vänner.

Men vad är yoga för någonting? Du som läser detta, har du någon gång hört talas om något negativt med yoga? Det förekommer nästan inte. Sjukvård, media och skolväsenden med mera är lyriska över yogans fantastiska hälsoeffekter. Nog finns det en del kritik, men inte så tydlig. Man kan inte förneka att yogan har väldigt mycket goda hälsoeffekter. Men trots det är yoga i alla former andligt, i alla högsta grad ockult vilket jag kommer att belysa med detta arbete.

Det finns ingenting som kan kallas för neutral yoga. Varje yogarörelse är skapad, designad för att hylla en hinduisk gudom. När man verkligen förstår vad yoga är för något då rimmar till exempel kristen yoga riktigt illa, lika illa som kristen ateism. För all hinduism är så långt ifrån man kan komma kristendomen. Detta är också något som jag kommer att kasta ljus på.

Eftersom i stort sett all information om yoga är så positivt så har jag istället förmedlat en helt annan bild för att nyansera det hela. Ensidighet är aldrig bra! Som det nu är så är bilden av yoga kolossalt ensidig.

Allting har mer eller mindre en bakgård, baksida. Om jag bara äter godis och kakor varje dag så går jag ofrånkomligt upp i vikt. Så är det också med yoga, den har också en baksida som få är villig att tala om bland annat därför att det finns sådana ekonomiska vinningar, men det finns också en annan andlig agenda, en agenda där man vill transformera om mänskligheten, förbereda den på The Age of Aquarius – Vattumannens tidsålder, mer om det i mitt arbete.
Det borde vara den mest naturligaste sak i världen att ta reda på vilka nackdelar yogan för med sig, att titta på ”innehållsförteckningen”. När man köper en bil, ny som gammal, väger man alla för- och nackdelar mot varandra. Man tittar inte bara på fördelarna. På äldre bilar försöker man finna alla de dolda felen. Men idag köper de flesta yogan, som är flera tusen år gammal, rakt av beroende på att i stort sett hela samhället anser att yoga är hälsofrämjande. Det är i och för sig förståeligt eftersom man inte får veta något annat. Oavsett hur oandlig man än är, även om jag skulle vara den mest ateistiska och antireligiösa människan i världen så går det inte att bortse ifrån att oerhört många människor drabbas av andliga demoniska attacker vilket ofta leder till psykisk kollaps och fasa och i många fall självmord. Människor, gurus, världen över, oberoende av varandra, har liknande upplevelser och lyfter ett varningens finger. Skillnaden mellan öst och väst är att i öst förbereder man sig på att möta denna demoniska sida av yogan, men i väst har man ingen som helst aning om vad som väntar bakom hörnet. Man vet inte ens att det finns något som väntar, lurar. Man kan läsa om det mest bisarra berättelser om hur människor har hamnat i en andlig fälla som tar många år eller många liv att reparera enligt hinduismen, den österländska traditionen. Sjukvården kan det mesta om allt det fysiska och det psykiska, men det har ingen som helst aning om det andliga, eftersom det inte går att mäta och väga. Människan består av kropp, själ och ande. Då människor kommer till psykiatrin med sina andligt relaterade åkommor så står de helt handfallna och det är som regel så att inte ens psykofarmaka biter på dessa i detta fall demoniska attacker (mer om detta senare). Istället möts människor av misstro och skepsis.

Av de många yogaformer som finns har kundaliniyogan blivit en av de mest populära varianterna i Väst. Men det är också den farligaste formen, och guruer i Indien varnar västerlänningar för att praktisera den eftersom den kan ge svåra, både andliga och psykiska, problem. Trots detta beskrivs den som ofarlig här i Sverige, vilket måste anses som grovt vilseledande. (Ur boken Buddha eller Kristus av Gertrud Storsjö).

Om detta kan hjälpa någon att, till en del, förstå vad yoga är för något och inser dess djup och ockulta innebörd och får den personen att sluta upp med yoga eller att inte börja med det då är detta värt all möda.

Jag har själv ingenting att vinna på att överdriva, eller att svartmåla yogan utan orsak. Istället låter jag så mycket som möjligt gurus, ockultister och före detta ockultister, personer med verklig djup kunskap beskriva yogan utifrån deras horisont och lyfta fram deras varningar och erfarenheter. Men det är klart att det blir också en hel del mina egna slutsatser efter allt det jag har orkat läsa angående yogan. Eftersom det inte finns någon ”innehållsförteckning” på vad yoga i själva verket innehåller, innebär bestämde jag mig för att på allvar söka upp den själv. Denna sammanställning av informationen är ett resultat av allt sökande. Egentligen så är det inte så svårt att finna information om man bara vill veta. Hoppas att detta är till någon hjälp.

Om nu allting, mer eller mindre, har en baksida, en eller flera nackdelar, varför då enbart, se till allt det positiva. Plötsligt står man där och anklagar sig själv för att man inte tog sig tid att ta reda på allt det där negativa baksidan.

Detta yogaarbete består av 12 kapitel, delat på fyra. Man kan läsa det från första till sista men man kan också börja med det man tycker verkar mest intressant och hoppa vidare till en annan del, men allt hänger samman. För att förstå min avsikt med detta arbete bör man ha läst varje del. Men detta är bara en glimt av vad yoga är för något men ändå tillräckligt för att få en aning om dess djup och dess andliga, ockulta uppbyggnad. Jag råder dig som läser detta att också be om den helige Andes vägledning, pröva det som jag skriver här.


Här är rubrikerna på de olika kapitlen i varje del:

Del 1.

1. Inledning.
2. Kort om yogans historia och Pantanjalis åtta steg till befrielse.
3. De olika yogaformerna, vägarna till ”frälsning”.

Del 2.

4. Lite av varje om yoga.
5. Yogiska tankar/begrepp.
6. Energifenomen och andebesatthet.

Del 3.

7. Yoga är en religion, framförallt andligt!
8. Kristendom och yoga är varandras totala motsatser.
9. Den kristna mysticismen och Kundalini.

Del 4.

10. Yoga i skolan, barnyoga i allmänhet.
11. Yoga är inte bara andligt skadligt, det är många som far illa fysiskt.
12. Slutord.


/Magnus N.


Yoga del 1-4. Yoga, tröskeln till den demoniska andevärlden!

PDF-filen till Yoga del 1 - kapitel 1-3:


PDF-filen till Yoga del 2 - kapitel 4-6:


PDF-filen till Yoga del 3 - kapitel 7-9:

PDF-filen till Yoga del 4 - kapitel 10-12: