Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Fem-i-tolv 6. Daniels 9:e kapitel – de sjuttio veckorna innan tusenårsriket – det Messianska riket

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2016-02-27 12:00:39

Nu är jag färdig med texten om de 70 veckorna i Daniels 9:e kapitel. Detta är ett försök till att räta ut eventuella frågetecken om vad profetian betyder. Ofta känner jag att det i olika sammanhang, i olika forum används begrepp som inte förklaras, det tas för givet, det är så många begrepp som snurrar runt i cyberrymden. Antingen för att det är så självklart för dem som använder sig av begreppen eller för att man vill briljera med sin bibelkunskap. Det är viktigt att våga stångas, stötas och blötas och idissla svåra partier i bibeln. Men om man kan få en del hjälp kan man börja förstå en del av bibelns sätt att ”tänka” och då kan det underlätta sina egna studier av Guds Ord.

Det tar sin tid att knåpa ihop texter, jag vill inte lägga ut vad som helst. Allt har sin tid. Äta har sin tid, sova har sin tid, jobba har sin tid, vardagen har sin tid skriva har sin tid, bön och läsa har sin tid.

När jag har skrivit en text låter jag min fru läsa igenom det med sina ”hökögon” och därefter rättar jag eventuella småfel eller rätar ut sådant som kan verka lite förvirrande. Hon är till god hjälp för att få texterna läsvärda. Därför kan det ta sin lilla tid att få en text klar att läggas ut.

Men huvudanledningen till att jag vill förklara, förtydliga Daniels 9:e kapitel är att jag anser att den är en av bibelns tydligaste texter som beskriver var vi befinner oss i den sista tiden. Jag är övertygad om att vi lever i den allra sista generationen och att det är hög tid att förbereda sig. Att vända om och försona sig med Gud och ta chansen att överlåta sitt liv i Jesu värmande händer.

Ibland hör man uttrycket att vi befinner oss fem minuter innan tolvslaget, Fem i tolv, ett begrepp om att tiden håller på att rinna ut. Ofta handlar det då om miljöförstöringen, att människans handlingsutrymme håller på att ta slut.

Här är texten:

/Magnus NFem-i-tolv 5. - Allt tal om ”fred och trygghet” sänder ut profetiska signaler

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2016-01-30 21:38:25

Överallt, i olika kyrkliga och i politiska sammanhang hör man då och då talet om fred och säkerhet. Jag tycker mig höra det mer och mer. Det finns en slags dröm om att hela världen med FN i spetsen ska kraftsamlas och skapa en fredlig värld och särskilt mellan Israel och Palestina. Om statsmännen lyckas med bedriften att skapa fred i mellanöstern då kommer de flesta att säga: Så skönt, nu är allt lugnt och tryggt. Men det allvarliga är att när statsmän börjar tala om ”peace and security” (Fred och säkerhet), särskilt i Israel och Palestina konflikten, då är katastrofen nära. När jag ser på vad som sker i vår värld och speglar den mot det profetiska ordet så kan jag inte se att vi är på väg mot en fredlig och lycklig jord. Det profetiska ordet säger någonting helt annat. Men denna världens strävan att skapa fred är dömd att misslyckas. Gud har en egen agenda, en egen plan den verkliga freden kommer att infinna sig under tusenårsriket, fredsriket där Jesus kommer att regera tillsammans med sitt prästerskap.

1 Thess 5:1-3 är en av de absolut sista profetiorna som är knutna till vedermödan, det som föregår fredsriket: ”Därför när de säger: fred och trygghet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som skall föda…”.

Om detta har jag skrivit om i PDF-filen här under:

/Magnus NFem-i-tolv 4. – Var förberedd och omvänd dig till Gud!

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-11-07 20:40:48

Ända sedan Jesus föddes har det allt sedan dess varit den sista tiden. Redan på Jesu tid varnade man för att ändens tid, att den hade kommit. Varningsropen har avlöst varandra det ena efter det andra och så även under modern tid. Ofta har man sagt att Messias plötsligt kan komma vilken dag som helst, när vi minst anar det, som en tjuv om natten. Det har resulterat i att många generationer har blivit uppskrämda av domedagspredikanter som åkte runt med sina svavelosande predikningar och de har idag svårt att ta till sig eller skjuter ifrån sig då ämnet kommer på tal, man vill inte höra. Ofta kan man höra människor uttrycka sig att: Man har i alla tider varnat för att den sista tiden är här och att vi ingenting kan veta när Jesus kommer tillbaka och därför ska vi inte bekymra oss och lägga ned en massa energi på att fundera över det, det sker när det sker. På sätt och vis kan man förstå alla dessa uppskrämda människor. Jag tror att dessa domedagspredikanter av kärlek ville varna människor och att de skulle bli räddade och förstå allvaret. Men jag tror inte själv på den sortens predikningar. Vi ska istället fokusera på målet men också peka på det motsatta, men betona målet – omvänd er och ta emot Guds värmande kärlek och omsorg, han vill ingenting annat än att du ska bli räddad och komma hem. ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.Fem-i-tolv 3. – Dagens människa

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-14 22:44:54

Dessa verser som vi kan läsa om i andra Timoteusbrevets tredje kapitel talar om sista tiden, sista dagarna. Allt som räknas upp är utan tvekan den utmärkande egenskapen för vår tid, det är ett signum, det är ett kännetecken. Bibelverserna talar helt enkelt om den tid vi lever i just nu och det betyder att vi, vår generation lever i denna sista tid. För vart och ett av det som räknas upp kan man checka av, bocka för. ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.


Fem-i-tolv 2. – Damaskus skall upphöra att vara en stad

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-11 19:14:34

En profetia som bibeln talar om handlar om Damaskus förstörelse, att den ska upphöra att vara en stad, att den ska bli en ruinhög. När man läser vad Ordet säger och ser vad som just nu pågår då ringer varningsklockorna. Det är svårt att säga hur förstörd staden är och om denna profetia är uppfylld, men att det är någonting på gång, det kan ingen förneka. När man läser dessa verser då är det som om dagens situation målas upp för oss: ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.Inledning Fem-i-tolv 1.

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-08 21:16:33

Under denna rubrik – ”Fem-i-tolv” kommer jag att skriva kortare texter som pekar på tecken i vår värld på att vi befinner oss i den så kallade sista tiden. Ibland hör man uttrycket att vi befinner oss fem minuter innan tolvslaget, Fem i tolv, ett begrepp om att tiden håller på att rinna ut. Ofta handlar det då om miljöförstöringen, att människans handlingsutrymme håller på att ta slut.


Den som är bevandrad i Guds ord kan också se att det som vi ser sker i världen redan står skrivet i Guds ord. Det profetiska ordet är som en slags förutsägelse, spegelbild av den värld vi lever i. Med hjälp av Ordet kan vi se och förstå att vi lever i den yttersta tiden och att Jesus är på väg tillbaka och att vi nog mycket snart står på tröskeln till Tusenårsriket, det sista årtusendet som man kan läsa om i Uppenbarelseboken 20:e kapitel. Vi ska vara vaksamma genom att läsa Ordet och låta den helige Ande få leda oss, då blir vi inte överrumplade. Med hjälp av ordet vill jag peka på det som händer i vår värld.

Vilken dag Jesu återkomst sker vet ingen människa och ingen kommer heller att veta. Men Gud ska ge oss tecken och varningar på att vi befinner oss i den sista tiden för att vi ska kunna förbereda oss och vara FÖR-beredda på Messias ankomst.

Matt 24:36: "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."

/Magnus N