Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Vi ska förbli i Kristus, i honom – hur då?

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-12-04 20:01:45

Ofta hör man att det predikas om att Jesus bor i oss, hos den som är frälst, samtidigt som Jesus sitter på Guds högra sida. Det är sant. Men Jesus bor inte bara i oss utan vi är i honom samtidigt som han är i oss, vi är omslutna av Jesus – ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand” (Ps 139:5). Vi ska låta oss bli marinerad av Guds Ord, av Jesus, bli ett med honom. Det handlar mer om att vi är i Kristus än om att vi tänker att Kristus är i oss för är vi i honom är han också i oss. Detta att vi ska vara i Kristus, i honom är ett ständigt återkommande uppmaning. Det är helt enkelt avgörande för vår relation till Jesus. För vi kan inte träda fram inför en helig Gud utanför Jesus Kristus, vi måste döljas av Kristi rättfärdighet.

Om detta har jag skrivit i denna PDF-fil:

/Magnus N

”Ni är jordens salt”. Hur då och varför?

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-09-11 18:56:53

Vad menas det med att vi är jordens salt och om saltet mister sin kraft hur ska man då få det salt igen. Och vad betyder det att ”det duger varken till jorden eller gödselstacken” om saltet har förlorat sin sälta. Det står också att ”Ha salt i er och håll fred med varandra!” vad betyder det?
Om detta har jag skrivit om i denna PDF-fil:

/Magnus NDomedagspredikan hade sitt syfte, men jag tror att man hade för mycket fokus på fel ställe

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-04-10 20:48:15

Tänk dig i att du ligger i en roddbåt på en flod och flyter med och det är en sådan där helt fantastisk dag med strålande solsken, en perfekt slappardag. Men på stranden är det någon som springer efter och ropar och försöker med alla medel få kontakt med dig och vill varna. Men du ligger och lyssnar på musik med hörlurar. Det går att med god vilja höra att det är någon som ropar men är man i sina egna tankar så är det lätt att missa den ropande människan, varningen. Saken är den att en bra bit bort finns ett stup, ett stort vattenfall och hinner man inte ro i land så kommer man att följa med i stupet.

Där är vi idag. De frälsta, de räddade befinner sig på torra land, på säker mark, men världen sitter i en båt på väg mot ett oändligt stup som kallas helvetet. Detta var bara en ytterst enkel liknelse. Men det finns många som varnar och ropar till alla som inte vänt om och tagit sig till säker mark, klippa Jesus Kristus. Förr var det vanligt med så kallade domedagspredikan, men det hör man ingenting om idag, på gott och ont. Jag vill inte påstå att jag saknar dessa predikningar för jag tror att det är en fel strategi. Men idag finns det ingen riktig motpol i människors medvetande. Många vet inte ens om att det finns ett helvete och det finns präster som också förnekar dess existens och hur ska man då kunna undvika att hamna där när man inte ens vet att det existerar. Satan gör vad han kan för att släta ut detta med helvetet och distrahera mänskligheten så att de slumrar i godan ro i den ”båt” som orubbligt är på väg mot stupet. Jag tror på en predikan och undervisning med både himmel och helvete, det behövs både och. Predikar man om helvetet behöver man predika dubbelt så mycket om himmelen, Guds kärlek. Vi ska fokusera på Guds oändliga kärlek och på himmelriket mer än helvetets alla fasor. Vi ska inte skrämma människor till frälsning utan inspirera och skapa längtan till en gemenskap med Gud. Det är vad jag har skrivit om i denna PDF-fil:

/Magnus NOändlig nåd

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-01-17 21:55:49

Om inte nåden fanns, hur skulle det vara då? Outhärdligt! Nåden är som luften vi andas, det är som ett andligt syre. Fanns inte nåden då skulle vi vara fullständigt förlorade, evigt dömda. Mänskligheten har aldrig någonsin lyckats med att leva upp till Guds alla lagar, ”Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt”(Jak 2:10). Men tack vare Jesus Kristus och vad han har gjort för oss och hela mänskligheten så får vi ta emot gåvornas gåva - NÅDEN! När vi tappar modet och klandrar oss för det ena och det andra, när vi bara ser alla våra fel och brister då får vi återigen, gång på gång påminna oss om vad nåden betyder och låta oss bli insvept av den. Vi kan inte förtjäna den, den är helt och hållet gratis. Det är bara för oss att tacksamt ta emot den som en fri gåva.

Denna gång har jag skrivit om Oändlig nåd som du kan läsa om i PDF- filen här nedan.

/Magnus N