Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Liknelsen om de två husbyggarna

VaksamhetPosted by Magnus N 2015-12-19 21:04:34
Vad står vi på för grund. Bygger vi vår tillvaro, vårt liv på världen och följer med i alla trender och moden som ett torrt löv för vinden. Eller vandrar vi på den så kallade smala vägen som är lika med att skapa en relation till Jesus Kristus och att låta sig bli förvandlad att leva med det himmelska perspektivet, att veta och längta efter det som väntar på oss efter detta jordeliv. Liknelsen om de två husbyggarna frågar oss på vilken grund vi har byggt vårt liv på. Är det på berget, klippan Jesus Kristus eller är det på lösan sand, världen. Läs mer om det i PDF-filen här nedan:
/Magnus NEtt annat bevis på Guds design av bibeln 2.

Dolda koder i bibelnPosted by Magnus N 2015-11-14 18:56:43

Föreställ dig att du får en uppgift. Du ska skriva en släkttavla. Men du måste följa vissa krav. Antalet ord ska vara jämt delbart med 7. Med andra ord, när du delar antalet ord med 7 så ska du inte få någon rest, något kvar. Det betyder att du kan använda 7, 14 eller 21 ord eller någon annan multipel på 7. Det antalet ord du använder ska alltså vara exakt delbart med 7 utan att få decimaler. Läs vidare i PDF-filen här nedan:

/Magnus N.”Dolda" koder/informationer i bibeln 1.

Dolda koder i bibelnPosted by Magnus N 2015-11-14 16:20:24

Guds Ord är mycket mer än ”bara” en bibel. Ju mer man studerar den och fördjupar sig i den så märker man att det inte finns någon botten. Guds Ord är en oändlig källa att ösa ur. Man kan teoretiskt läsa bibeln som vilken bok som helst, från första till sista sidan. Man kommer en bit på väg i förståelsen av ordet, men tillåter man dessutom den helige Ande att undervisa och öppna upp skriften, och ber om det, så finns det än mera att lära sig. Ofta kan man ha läst ett avsnitt, en bok i bibeln om och om igen och ser ingenting mera och tycker sig veta allt om vad som står i texten. Men det finns alltid mera att lära sig om den Helige Ande får vara med och om man efterfrågar hans undervisning. Det är inte sällan som en text, som man brukar utrycka sig, liksom lyfter sig, glimmar till när den helige Ande låter oss se än mera av textens verkliga betydelse. Gud ger oss det ljus vi är mogna för och vill ta emot. Man måste stångas och idissla Guds Ord, Det är mödosamt att gräva sig djupare i Guds Ord, det kan vara riktigt hisnande. Men det verkar som om det finns olika nivåer, skikt av information och då särskilt om man försöker förstå Hebreiskan, grundtexterna. Denna sida är en användbar sida: www.blueletterbible.org, om man vill ta reda på den hebreiska betydelsen av ett ord i bibeln. Det kan vara svindlande upptäckter. Men främst originaltexten på hebreiska kan man finna information som ligger gömda i texten. Det är ingen information som är avgörande, som man måste kunna. Det är som om det ligger där och bara väntar på den som verkligen gräver på djupet. Man skulle kunna säga att det är Guds fingeravtryck. I PDF-filen här nedan är ett exempel på dolda koder, information som man kan finna genom kryptografi.

/Magnus N.

Det kontantlösa samhället och Vilddjurets märke

Det kontantlösa samhälletPosted by Magnus N 2015-11-09 21:17:52
Vad är pengar? Vi tar för givet att sedlar och mynt har ett visst värde. Men vad är det vi handlar med om vårt samhälle skulle bli fullständigt kontantlöst. Vad betalar vi då med, LUFT? Elektroniska siffror som har knappats fram på en dator och sim-sala-bim har man skapat pengar ur intet? Idag består fysiska sedlar och mynt av ca 4 procent av alla pengar som cirkulerar i samhället resten, 96 procent, består av så kallade elektroniska pengar som skapas av knapptryckningar på en dator. Om alla plötsligt skulle vilja få ut sina pengar så finns det inte fysiska pengar till alla. Ibland tänker jag på Kejsarens nya kläder då jag tänker på pengar, det är som en gigantisk kollektiv illusion där alla är med på tricket - att genom knapptryckningar på en dator så har man också pengar på kontot. Systemet är oerhört sårbart, det bygger på att människor skuldsätter sig. genom att låna en miljon kronor av banken har du bidragit men en miljon kronor till Sveriges penningmängd. Tvärtemot vad många tror måste banken ha en miljon kronor för att kunna låna ut en miljon. Enligt lagen behöver banken endast ha en viss del av summan som de lånar ut, den kan var väldigt låg. Förr hade pengar ett reellt värde då de backades upp av en guldstandard men idag backas de elektroniska pengarna upp av en mindre mängd sedlar. Förr kunde man växla in en sedel och få motsvarande värde i guld men idag har egentligen våra pengar inget reellt värde. Vilket jag beskriver utförligare i PDF-filen, arbetet, här nedan.

Vad jag vill säga med detta är att vi har ett system som alla, kollektivt är bunden till och är tvungna att förlita sig på, men att det är nyttigt att förstå svagheten i systemet.

I det bifogade arbetet har jag förökat beskriva den historiska tidsaxeln, hur pengarna kom till och hur synen på pengar och dess värde har förändrats genom tiden. Vad kan ett kontantlöst samhälle innebära.

Det som förr var helt otänkbart är idag fullt möjligt. Vi kan idag överleva i vårt samhälle utan att någonsin vidröra sedlar och mynt.

Uppenbarelseboken beskriver ett nytt framväxande ekonomiskt system, där var och en måste ta på sig ett så kallat Vilddjurets märke, vilket det naturligtvis inte kommer att kallas, på sin högra hand eller panna, för att kunna köpa eller sälja. Många tänker sig att detta märke ska bestå utav ett chip i handen eller i pannan. Men jag tror att man inte ska fastna för mycket vid det. Bibeln betonar också att vi ska vara visa och sluga. Det kan också vara något helt annat vilket jag har försökt beskriva i den bifogade PDF-filen.
Detta dokument har blivit något
reviderat och rättad i efterhand:

/Magnus NFem-i-tolv 4. – Var förberedd och omvänd dig till Gud!

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-11-07 20:40:48

Ända sedan Jesus föddes har det allt sedan dess varit den sista tiden. Redan på Jesu tid varnade man för att ändens tid, att den hade kommit. Varningsropen har avlöst varandra det ena efter det andra och så även under modern tid. Ofta har man sagt att Messias plötsligt kan komma vilken dag som helst, när vi minst anar det, som en tjuv om natten. Det har resulterat i att många generationer har blivit uppskrämda av domedagspredikanter som åkte runt med sina svavelosande predikningar och de har idag svårt att ta till sig eller skjuter ifrån sig då ämnet kommer på tal, man vill inte höra. Ofta kan man höra människor uttrycka sig att: Man har i alla tider varnat för att den sista tiden är här och att vi ingenting kan veta när Jesus kommer tillbaka och därför ska vi inte bekymra oss och lägga ned en massa energi på att fundera över det, det sker när det sker. På sätt och vis kan man förstå alla dessa uppskrämda människor. Jag tror att dessa domedagspredikanter av kärlek ville varna människor och att de skulle bli räddade och förstå allvaret. Men jag tror inte själv på den sortens predikningar. Vi ska istället fokusera på målet men också peka på det motsatta, men betona målet – omvänd er och ta emot Guds värmande kärlek och omsorg, han vill ingenting annat än att du ska bli räddad och komma hem. ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.Fem-i-tolv 3. – Dagens människa

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-14 22:44:54

Dessa verser som vi kan läsa om i andra Timoteusbrevets tredje kapitel talar om sista tiden, sista dagarna. Allt som räknas upp är utan tvekan den utmärkande egenskapen för vår tid, det är ett signum, det är ett kännetecken. Bibelverserna talar helt enkelt om den tid vi lever i just nu och det betyder att vi, vår generation lever i denna sista tid. För vart och ett av det som räknas upp kan man checka av, bocka för. ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.


Fem-i-tolv 2. – Damaskus skall upphöra att vara en stad

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-11 19:14:34

En profetia som bibeln talar om handlar om Damaskus förstörelse, att den ska upphöra att vara en stad, att den ska bli en ruinhög. När man läser vad Ordet säger och ser vad som just nu pågår då ringer varningsklockorna. Det är svårt att säga hur förstörd staden är och om denna profetia är uppfylld, men att det är någonting på gång, det kan ingen förneka. När man läser dessa verser då är det som om dagens situation målas upp för oss: ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.Inledning Fem-i-tolv 1.

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-08 21:16:33

Under denna rubrik – ”Fem-i-tolv” kommer jag att skriva kortare texter som pekar på tecken i vår värld på att vi befinner oss i den så kallade sista tiden. Ibland hör man uttrycket att vi befinner oss fem minuter innan tolvslaget, Fem i tolv, ett begrepp om att tiden håller på att rinna ut. Ofta handlar det då om miljöförstöringen, att människans handlingsutrymme håller på att ta slut.


Den som är bevandrad i Guds ord kan också se att det som vi ser sker i världen redan står skrivet i Guds ord. Det profetiska ordet är som en slags förutsägelse, spegelbild av den värld vi lever i. Med hjälp av Ordet kan vi se och förstå att vi lever i den yttersta tiden och att Jesus är på väg tillbaka och att vi nog mycket snart står på tröskeln till Tusenårsriket, det sista årtusendet som man kan läsa om i Uppenbarelseboken 20:e kapitel. Vi ska vara vaksamma genom att läsa Ordet och låta den helige Ande få leda oss, då blir vi inte överrumplade. Med hjälp av ordet vill jag peka på det som händer i vår värld.

Vilken dag Jesu återkomst sker vet ingen människa och ingen kommer heller att veta. Men Gud ska ge oss tecken och varningar på att vi befinner oss i den sista tiden för att vi ska kunna förbereda oss och vara FÖR-beredda på Messias ankomst.

Matt 24:36: "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."

/Magnus N« PreviousNext »