Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Det kontantlösa samhället och Vilddjurets märke

Det kontantlösa samhälletPosted by Magnus N 2015-11-09 21:17:52
Vad är pengar? Vi tar för givet att sedlar och mynt har ett visst värde. Men vad är det vi handlar med om vårt samhälle skulle bli fullständigt kontantlöst. Vad betalar vi då med, LUFT? Elektroniska siffror som har knappats fram på en dator och sim-sala-bim har man skapat pengar ur intet? Idag består fysiska sedlar och mynt av ca 4 procent av alla pengar som cirkulerar i samhället resten, 96 procent, består av så kallade elektroniska pengar som skapas av knapptryckningar på en dator. Om alla plötsligt skulle vilja få ut sina pengar så finns det inte fysiska pengar till alla. Ibland tänker jag på Kejsarens nya kläder då jag tänker på pengar, det är som en gigantisk kollektiv illusion där alla är med på tricket - att genom knapptryckningar på en dator så har man också pengar på kontot. Systemet är oerhört sårbart, det bygger på att människor skuldsätter sig. genom att låna en miljon kronor av banken har du bidragit men en miljon kronor till Sveriges penningmängd. Tvärtemot vad många tror måste banken ha en miljon kronor för att kunna låna ut en miljon. Enligt lagen behöver banken endast ha en viss del av summan som de lånar ut, den kan var väldigt låg. Förr hade pengar ett reellt värde då de backades upp av en guldstandard men idag backas de elektroniska pengarna upp av en mindre mängd sedlar. Förr kunde man växla in en sedel och få motsvarande värde i guld men idag har egentligen våra pengar inget reellt värde. Vilket jag beskriver utförligare i PDF-filen, arbetet, här nedan.

Vad jag vill säga med detta är att vi har ett system som alla, kollektivt är bunden till och är tvungna att förlita sig på, men att det är nyttigt att förstå svagheten i systemet.

I det bifogade arbetet har jag förökat beskriva den historiska tidsaxeln, hur pengarna kom till och hur synen på pengar och dess värde har förändrats genom tiden. Vad kan ett kontantlöst samhälle innebära.

Det som förr var helt otänkbart är idag fullt möjligt. Vi kan idag överleva i vårt samhälle utan att någonsin vidröra sedlar och mynt.

Uppenbarelseboken beskriver ett nytt framväxande ekonomiskt system, där var och en måste ta på sig ett så kallat Vilddjurets märke, vilket det naturligtvis inte kommer att kallas, på sin högra hand eller panna, för att kunna köpa eller sälja. Många tänker sig att detta märke ska bestå utav ett chip i handen eller i pannan. Men jag tror att man inte ska fastna för mycket vid det. Bibeln betonar också att vi ska vara visa och sluga. Det kan också vara något helt annat vilket jag har försökt beskriva i den bifogade PDF-filen.
Detta dokument har blivit något
reviderat och rättad i efterhand:

/Magnus N