Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Ett annat bevis på Guds design av bibeln 2.

Dolda koder i bibelnPosted by Magnus N 2015-11-14 18:56:43

Föreställ dig att du får en uppgift. Du ska skriva en släkttavla. Men du måste följa vissa krav. Antalet ord ska vara jämt delbart med 7. Med andra ord, när du delar antalet ord med 7 så ska du inte få någon rest, något kvar. Det betyder att du kan använda 7, 14 eller 21 ord eller någon annan multipel på 7. Det antalet ord du använder ska alltså vara exakt delbart med 7 utan att få decimaler. Läs vidare i PDF-filen här nedan:

/Magnus N.