Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Fem-i-tolv 5. - Allt tal om ”fred och trygghet” sänder ut profetiska signaler

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2016-01-30 21:38:25

Överallt, i olika kyrkliga och i politiska sammanhang hör man då och då talet om fred och säkerhet. Jag tycker mig höra det mer och mer. Det finns en slags dröm om att hela världen med FN i spetsen ska kraftsamlas och skapa en fredlig värld och särskilt mellan Israel och Palestina. Om statsmännen lyckas med bedriften att skapa fred i mellanöstern då kommer de flesta att säga: Så skönt, nu är allt lugnt och tryggt. Men det allvarliga är att när statsmän börjar tala om ”peace and security” (Fred och säkerhet), särskilt i Israel och Palestina konflikten, då är katastrofen nära. När jag ser på vad som sker i vår värld och speglar den mot det profetiska ordet så kan jag inte se att vi är på väg mot en fredlig och lycklig jord. Det profetiska ordet säger någonting helt annat. Men denna världens strävan att skapa fred är dömd att misslyckas. Gud har en egen agenda, en egen plan den verkliga freden kommer att infinna sig under tusenårsriket, fredsriket där Jesus kommer att regera tillsammans med sitt prästerskap.

1 Thess 5:1-3 är en av de absolut sista profetiorna som är knutna till vedermödan, det som föregår fredsriket: ”Därför när de säger: fred och trygghet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som skall föda…”.

Om detta har jag skrivit om i PDF-filen här under:

/Magnus N