Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

”Ni är jordens salt”. Hur då och varför?

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-09-11 18:56:53

Vad menas det med att vi är jordens salt och om saltet mister sin kraft hur ska man då få det salt igen. Och vad betyder det att ”det duger varken till jorden eller gödselstacken” om saltet har förlorat sin sälta. Det står också att ”Ha salt i er och håll fred med varandra!” vad betyder det?
Om detta har jag skrivit om i denna PDF-fil:

/Magnus N