Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Vi ska förbli i Kristus, i honom – hur då?

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-12-04 20:01:45

Ofta hör man att det predikas om att Jesus bor i oss, hos den som är frälst, samtidigt som Jesus sitter på Guds högra sida. Det är sant. Men Jesus bor inte bara i oss utan vi är i honom samtidigt som han är i oss, vi är omslutna av Jesus – ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand” (Ps 139:5). Vi ska låta oss bli marinerad av Guds Ord, av Jesus, bli ett med honom. Det handlar mer om att vi är i Kristus än om att vi tänker att Kristus är i oss för är vi i honom är han också i oss. Detta att vi ska vara i Kristus, i honom är ett ständigt återkommande uppmaning. Det är helt enkelt avgörande för vår relation till Jesus. För vi kan inte träda fram inför en helig Gud utanför Jesus Kristus, vi måste döljas av Kristi rättfärdighet.

Om detta har jag skrivit i denna PDF-fil:

/Magnus N