Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Det är bättre att vara lite onödigt vaksam än att mista en hel evighet

VaksamhetPosted by Magnus N 2015-10-05 22:01:38

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge brukar det heta. Det finns ett då, nu och en framtid.

Man skulle faktiskt kunna likna vår vistelse i den här världen vid en ”parentes”. Det är inte tänkt att vi ska för evigt leva här. Vi som är troende och pånyttfödda är främlingar på denna planet. Vi tillhör ett annat rike, ett annat liv. Vi har bara ”mellanlandat”, vi ska snart bryta upp, vi ska vidare till en ny skapelse, en ny himmel och en ny jord, ett evigt liv i ljus och härlighet, utan tårar och bekymmer, med Fadern.

Man kan säga att vi befinner oss mitt emellan Edens lustgård, som människan blev utkastad ifrån, och det eviga livet med vår Fader som är vår slutdestination. Även om vi ska vidare så är det inte så att vi befinner oss här utan orsak. Det är ju så att så länge som vi lever här har vi fått till uppgift att förvalta denna underbara skapelse, att inte lämna den vind för våg och att föröka oss. Framför allt har vi mitt i vår resa mot slutdestinationen främst fått till uppgift att få med oss hem så många som möjligt. Men denna passage, ”parentes” mellan då som är Edens lustgård och framtiden som är slutdestinationen, är så riskabel att Guds Ord varnar oss allvarligt för att bli bedragna, lurade. Vi befinner oss helt enkelt på en andligt och på många andra sätt ”minerad” mark och därför måste vi se oss för var vi sätter ned våra fötter så att vi inte går under, tappar fotfästet. Var och en har ett eget ansvar att se till att inte bli bedragen, därför har vi också den helige Ande till hjälp.

Det är så mycket som kan gå snett, vi kan hamna så fel i vår vandring mot evigheten som oavsett om man är troende eller inte möter en evighet i evigt mörker eller evigt ljus beroende på vilken väg man har valt. Därför är vi så fullständigt beroende av den helige Andes vägledning, vi klara inte vandringen utan honom, vi klarar över huvud taget inte det på egen hand, av egen kraft. Den helige Ande är som en guide som guidar oss genom ett minfält och endast Guiden vet var det är säkrast att gå. ...

Läs fortsättningen i denna PDF-fil, det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.