Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Inledning Fem-i-tolv 1.

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-08 21:16:33

Under denna rubrik – ”Fem-i-tolv” kommer jag att skriva kortare texter som pekar på tecken i vår värld på att vi befinner oss i den så kallade sista tiden. Ibland hör man uttrycket att vi befinner oss fem minuter innan tolvslaget, Fem i tolv, ett begrepp om att tiden håller på att rinna ut. Ofta handlar det då om miljöförstöringen, att människans handlingsutrymme håller på att ta slut.


Den som är bevandrad i Guds ord kan också se att det som vi ser sker i världen redan står skrivet i Guds ord. Det profetiska ordet är som en slags förutsägelse, spegelbild av den värld vi lever i. Med hjälp av Ordet kan vi se och förstå att vi lever i den yttersta tiden och att Jesus är på väg tillbaka och att vi nog mycket snart står på tröskeln till Tusenårsriket, det sista årtusendet som man kan läsa om i Uppenbarelseboken 20:e kapitel. Vi ska vara vaksamma genom att läsa Ordet och låta den helige Ande få leda oss, då blir vi inte överrumplade. Med hjälp av ordet vill jag peka på det som händer i vår värld.

Vilken dag Jesu återkomst sker vet ingen människa och ingen kommer heller att veta. Men Gud ska ge oss tecken och varningar på att vi befinner oss i den sista tiden för att vi ska kunna förbereda oss och vara FÖR-beredda på Messias ankomst.

Matt 24:36: "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."

/Magnus N