Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Fem-i-tolv 2. – Damaskus skall upphöra att vara en stad

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-11 19:14:34

En profetia som bibeln talar om handlar om Damaskus förstörelse, att den ska upphöra att vara en stad, att den ska bli en ruinhög. När man läser vad Ordet säger och ser vad som just nu pågår då ringer varningsklockorna. Det är svårt att säga hur förstörd staden är och om denna profetia är uppfylld, men att det är någonting på gång, det kan ingen förneka. När man läser dessa verser då är det som om dagens situation målas upp för oss: ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.