Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Fem-i-tolv 3. – Dagens människa

Fem-i-tolvPosted by Magnus N 2015-10-14 22:44:54

Dessa verser som vi kan läsa om i andra Timoteusbrevets tredje kapitel talar om sista tiden, sista dagarna. Allt som räknas upp är utan tvekan den utmärkande egenskapen för vår tid, det är ett signum, det är ett kännetecken. Bibelverserna talar helt enkelt om den tid vi lever i just nu och det betyder att vi, vår generation lever i denna sista tid. För vart och ett av det som räknas upp kan man checka av, bocka för. ...

Läs vidare i denna PDF-fil. Det är ett bättre läsformat:

/Magnus N.