Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Vittnesbörd 2. Ett vittnesbörd om befrielse från demoner på grund av yoga

Vittnesbörd om YogaPosted by Magnus N 2016-02-13 13:32:06

Inledning:

Att ägna sig åt yoga är som att leka rysk roulett. Det kan klicka flera gånger men sedan smäller det av. Så är det också med yoga att du kan ägna dig åt yoga en längre tid utan att märka av några andligt relaterade yogafenomen men det kan också ske på kort tid. Många vet inte ens att det ens förekommer någonting demoniskt inom yoga, att yoga är andligt. Okunskapen är enorm. I tio Guds bud står det att: ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig” (2 Mos 20:3). I okunskapen är det lätt att hamna i en situation där man i ovetskap ägnar sig åt avgudadyrkan vilket är avskyvärt i Guds ögon oavsett om det sker med kunskap eller i naivitet. Men många kristna vet att yogans ursprung är hinduiskt men tror att det är en godtagbar dyrkan av Abrahams Gud bara genom att byta etiketten och rikta sin fokus och tillbedjan till Gud. Men den avgörande skillnaden är vad dyrkaren ser på dyrkan och hur Gud ser på dyrkan. Dyrkaren kan godkänna något som Gud avskyr. Dyrkarken kan offra dyrkan som behagar utövaren själv men inte Gud. Att erbjuda Gud en form av dyrkan som redan har helgats åt andra gudar är som att ge Gud en begagnad vara som redan används av Satan, den onde.

Att lära sig av andras erfarenheter är ett bra sätt att få sina ögon öppnade för vad yoga verkligen är. Visst kan man ägna sig åt yoga. Men innan man ger sig in i den andliga miljön bör man först ha tagit reda på för och nackdelar med yoga så att man kan fatta ett klokt beslut. Inom hinduismen och många andra österländska religioner så vet man vad det handlar om och kalkylerar med riskerna.

Här nedan finns en PDF-fil med ett vittnesbörd:

/Magnus N.