Hosea 4:6

Hosea 4:6

Om denna blogg:

"Mitt folk går under i brist på kunskap".

Domedagspredikan hade sitt syfte, men jag tror att man hade för mycket fokus på fel ställe

ÖvrigtPosted by Magnus N 2016-04-10 20:48:15

Tänk dig i att du ligger i en roddbåt på en flod och flyter med och det är en sådan där helt fantastisk dag med strålande solsken, en perfekt slappardag. Men på stranden är det någon som springer efter och ropar och försöker med alla medel få kontakt med dig och vill varna. Men du ligger och lyssnar på musik med hörlurar. Det går att med god vilja höra att det är någon som ropar men är man i sina egna tankar så är det lätt att missa den ropande människan, varningen. Saken är den att en bra bit bort finns ett stup, ett stort vattenfall och hinner man inte ro i land så kommer man att följa med i stupet.

Där är vi idag. De frälsta, de räddade befinner sig på torra land, på säker mark, men världen sitter i en båt på väg mot ett oändligt stup som kallas helvetet. Detta var bara en ytterst enkel liknelse. Men det finns många som varnar och ropar till alla som inte vänt om och tagit sig till säker mark, klippa Jesus Kristus. Förr var det vanligt med så kallade domedagspredikan, men det hör man ingenting om idag, på gott och ont. Jag vill inte påstå att jag saknar dessa predikningar för jag tror att det är en fel strategi. Men idag finns det ingen riktig motpol i människors medvetande. Många vet inte ens om att det finns ett helvete och det finns präster som också förnekar dess existens och hur ska man då kunna undvika att hamna där när man inte ens vet att det existerar. Satan gör vad han kan för att släta ut detta med helvetet och distrahera mänskligheten så att de slumrar i godan ro i den ”båt” som orubbligt är på väg mot stupet. Jag tror på en predikan och undervisning med både himmel och helvete, det behövs både och. Predikar man om helvetet behöver man predika dubbelt så mycket om himmelen, Guds kärlek. Vi ska fokusera på Guds oändliga kärlek och på himmelriket mer än helvetets alla fasor. Vi ska inte skrämma människor till frälsning utan inspirera och skapa längtan till en gemenskap med Gud. Det är vad jag har skrivit om i denna PDF-fil:

/Magnus N